Christien Bronda

Christien Bronda is directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor 2015 was Christien onder andere werkzaam als directeur Werk en Inkomen bij de gemeente Amsterdam. In diezelfde periode vice voorzitter van Divosa en voorzitter van de commissie handhaving. Zij was tevens lid van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en coordinerend voor de regionale platforms fraudebestrijding. Christien is lid van de Initiatiefgroep 1overheid.