'Toezicht en handhaving; vangrail van de samenleving'
3 oktober 2019, Apeldoorn

 

Op donderdag 3 oktober 2019 vindt de tweede editie van het tweejaarlijks congres Handhaving en Naleving plaats in theater Orpheus in Apeldoorn.

De rol van toezicht en handhaving is tweeledig. Enerzijds bescherm je de kwetsbare burger vanuit een dienstverlenende rol en bewaak je de kwaliteit van voorzieningen. Anderzijds heeft de overheid de taak de kwaadwillende burger of ondernemer aan te pakken. Vandaar dus die vangrail, die beschermt bij stuurfouten en de snelheidsduivel tegenhoudt die overal doorheen dreigt te denderen.

Twitter mee met #congreshandhaving

Samen bouwen we aan de weg naar een toekomstbestendige rol van integraal toezicht en handhaving.

Het Congres handhaving en naleving wordt georganiseerd door het VNG Kenniscentrum en Handhaving en Naleving en GGD GHOR Nederland.

Programma

Het programma start om 09.30 uur en eindigt rond 16.45 uur met een afsluitende netwerkborrel. Met meer dan 30 verschillende sessies in 4 rondes is er voor elk wat wils. U kunt tijdens dit congres kennis ophalen over preventie, toezicht en handhaving van het sociaal domein, waar u daarna direct mee aan de slag kunt! Tijdens onze sessies is er gelegenheid om te netwerken, te debatteren, deelnemen te aan interactieve presentaties, te ontsnappen uit een escape room en meer!
Er zijn workshops op het gebied van kinderopvang, zorg & jeugd, werk & inkomen en multidisciplinair handhaven. U ervaart hoe u multi-problematiek op vakantieparken kunt aanpakken, de pgb risicoscan kunt toepassen, succesvol onderzoek naar vermogen in het buitenland kunt instellen en hoe om te gaan met weerstand bij houders in de kinderopvang.

Op het congres treft u bestuurders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers, toezichthouders en handhavers van zowel gemeenten als ketenpartners. Waar mogelijk leggen we verbindingen tussen belangen, vakgebieden, organisaties en mensen. Alles om toezicht, handhaving en integratie hiervan in de dienstverlening samen te versterken.

Blokkenschema

09:00
Ontvangst
Algemeen | Cateringruimte/ Informatiemarkt | Eindigt: 09:30
09:30
Opening
Algemeen | Cateringruimte/ Informatiemarkt | Eindigt: 10:15
10:30
Ronde 1 deelsessies
Algemeen | Cateringruimte/ Informatiemarkt | Eindigt: 11:30
100% controle op de collectieve ziektekostenverzekering
Werk en inkomen | Ruimte 13 | Eindigt: 11:30
Samen Goud: een andere invulling van de tegenprestatie Participatiewet
Werk en inkomen | Ruimte 7 | Eindigt: 11:30
De rol van het strafrecht bij het handhaven van de inlichtingenplicht Participatiewet
Werk en inkomen | Ruimte 5 | Eindigt: 11:30
Heeft (potentiële) agressie in de spreekkamer invloed op besluiten?
Werk en inkomen | Ruimte 14 | Eindigt: 11:30
Voorschoolse educatie in de kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 10 | Eindigt: 11:30
Escaperoom kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 17 | Eindigt: 11:30
Handhaven op adreskwaliteit, wat levert dat op – lokale baten van LAA
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 12 | Eindigt: 11:30
Exploitatieverbod in de kinderopvang, de mogelijkheden nader verkend
Kinderopvang | Ruimte 11 | Eindigt: 11:30
Kinderopvang tussen regels en praktijk
Kinderopvang | Ruimte 2 | Eindigt: 11:30
Wetenschap over kwaliteit van kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 8 | Eindigt: 11:30
Kinderopvang Overtuigend communiceren 1: Bereik een kwalitatief hoogstaande inspectie
Kinderopvang | Ruimte 1 | Eindigt: 11:30
GGD toezicht voor kwaliteit, kwaliteit van toezicht
Kinderopvang | Ruimte 9 | Eindigt: 11:30
Signalering van misstanden in de wijk op basis van data
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 15 | Eindigt: 11:30
Wonen op een vakantiepark: a wicked problem
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 6 | Eindigt: 11:30
Ik heb een licht verstandelijke beperking, wie helpt mij?
Zorg | Ruimte 18 | Eindigt: 11:30
Versterken samenwerking gemeenten en IKZ(-partners), voor en na verrijking van signalen
Zorg | Ruimte 4 | Eindigt: 11:30
Escape room Zorg
Zorg | Ruimte 16 | Eindigt: 11:30
Gegevensuitwisseling bij fraudeonderzoek
Zorg | Ruimte 3 | Eindigt: 11:30
PGB-vaardigheid toetsen
Algemeen | Ruimte sponsoren | Eindigt: 11:00
Samen meer effect!
Zorg | Ruimte 19 | Eindigt: 11:30
Macht en poen, daar is het om te doen
Werk en inkomen | Rabobank Zaal | Eindigt: 11:30
11:00
FAIR CARE - de inzet van Blockchain en Internet of Things Technologie voor het vastleggen en monitoren van Thuiszorg Diensten
Algemeen | Ruimte sponsoren | Eindigt: 11:30
11:45
Ronde 2 deelsessies
Algemeen | Cateringruimte/ Informatiemarkt | Eindigt: 12:45
Onderzoek naar Vermogen in het buitenland
Werk en inkomen | Ruimte 14 | Eindigt: 12:45
100% controle op de collectieve ziektekostenverzekering
Werk en inkomen | Ruimte 13 | Eindigt: 12:45
Participatiewet leren van elkaar: goede registraties over misbruik en oneigenlijk gebruik
Werk en inkomen | Rabobank Zaal | Eindigt: 12:45
Samen Goud: een andere invulling van de tegenprestatie Participatiewet
Werk en inkomen | Ruimte 7 | Eindigt: 12:45
De rol van het strafrecht bij het handhaven van de inlichtingenplicht Participatiewet
Werk en inkomen | Ruimte 5 | Eindigt: 12:45
Escaperoom kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 17 | Eindigt: 12:45
Jurisprudentie kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 10 | Eindigt: 12:45
Regierol van de gemeente op de kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 3 | Eindigt: 12:45
Kijken naar het pedagogisch klimaat (voor toezichthouders kinderopvang)
Kinderopvang | Ruimte 9 | Eindigt: 12:45
Wetenschap over kwaliteit van kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 8 | Eindigt: 12:45
Kinderopvang Overtuigend communiceren 2: Weerstand! Hoe los je die in drie minuten op?
Kinderopvang | Ruimte 1 | Eindigt: 12:45
Gastouder Opvang: GO live! Sessie 1
Kinderopvang | Ruimte 12 | Eindigt: 12:45
Signalering van misstanden in de wijk op basis van data
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 15 | Eindigt: 12:45
Integraal denken, sectoraal doen. De praktijk van Vitale Vakantieparken
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 6 | Eindigt: 12:45
SyRI: een effectief hulpmiddel in handhaving
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 2 | Eindigt: 12:45
Ik heb een licht verstandelijke beperking, wie helpt mij?
Zorg | Ruimte 18 | Eindigt: 12:45
Versterken samenwerking gemeenten en IKZ(-partners), voor en na verrijking van signalen
Zorg | Ruimte 4 | Eindigt: 12:45
De handen ineen
Zorg | Ruimte 11 | Eindigt: 12:45
Escape room Zorg
Zorg | Ruimte 16 | Eindigt: 12:45
Justis kan faciliteren bij onderzoek malafide praktijken
Zorg | Ruimte 19 | Eindigt: 12:45
Gedragsverandering: omgaan met weerstand
Algemeen | Ruimte sponsoren | Eindigt: 12:15
12:45
Lunch
Algemeen | Cateringruimte/ Informatiemarkt | Eindigt: 13:45
13:45
Ronde 3 deelsessies
Algemeen | Cateringruimte/ Informatiemarkt | Eindigt: 14:45
Participatiewet leren van elkaar: goede registraties over misbruik en oneigenlijk gebruik
Werk en inkomen | Rabobank Zaal | Eindigt: 14:45
Wet inburgering: het belang van toezicht en handhaving
Werk en inkomen | Ruimte 13 | Eindigt: 14:45
Wet overstijgende gegevensdeling in het sociaal domein
Werk en inkomen | Ruimte 7 | Eindigt: 14:45
Informatie gestuurd handhaven: ga er mee aan de slag
Werk en inkomen | Ruimte 14 | Eindigt: 14:45
Escaperoom kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 17 | Eindigt: 14:45
Jurisprudentie kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 8 | Eindigt: 14:45
Kijken naar het pedagogisch klimaat (voor toezichthouders kinderopvang)
Kinderopvang | Ruimte 9 | Eindigt: 14:45
Kinderopvang Overtuigend communiceren 1: Bereik een kwalitatief hoogstaande inspectie
Kinderopvang | Ruimte 1 | Eindigt: 14:45
Herstelaanbod binnen Toezicht Kinderopvang: de do’s en don’ts
Kinderopvang | Ruimte 2 | Eindigt: 14:45
Gastouder Opvang: GO live! Sessie 2
Kinderopvang | Ruimte 12 | Eindigt: 14:45
Preventie op identiteitsgebied: wat kunnen we doen achter de schermen van ‘de voorkant’?
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 18 | Eindigt: 14:45
Interventieteam: ‘Van fraude met bijstand tot wapenvondst’
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 15 | Eindigt: 14:45
Duik in een casus met adviseurs van het RIEC, LAA en KCHN
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 6 | Eindigt: 14:45
Fraude onderzoek in de WMO en WLZ
Zorg | Ruimte 5 | Eindigt: 14:45
De PGB Risicoscan
Zorg | Ruimte 4 | Eindigt: 14:45
Escape room Zorg
Zorg | Ruimte 16 | Eindigt: 14:45
Sociale Recherche Twente: best practice
Zorg | Ruimte 3 | Eindigt: 14:45
Onderzoek naar Vermogen in het buitenland
Werk en inkomen | Ruimte 11 | Eindigt: 14:45
Het pedagogisch klimaat uitgelegd voor handhavers kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 10 | Eindigt: 14:45
Justis kan faciliteren bij onderzoek malafide praktijken
Zorg | Ruimte 19 | Eindigt: 14:45
Virtual Reality ‘Huisbezoek’
Algemeen | Ruimte sponsoren | Eindigt: 14:15
15:00
Ronde 4 deelsessies
Algemeen | Cateringruimte/ Informatiemarkt | Eindigt: 16:00
Onderzoek naar Vermogen in het buitenland
Werk en inkomen | Ruimte 12 | Eindigt: 16:00
Wet inburgering: het belang van toezicht en handhaving
Werk en inkomen | Ruimte 13 | Eindigt: 16:00
Wet overstijgende gegevensdeling in het sociaal domein
Werk en inkomen | Ruimte 7 | Eindigt: 16:00
Informatie gestuurd handhaven: ga er mee aan de slag
Werk en inkomen | Ruimte 14 | Eindigt: 16:00
Escaperoom kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 17 | Eindigt: 16:00
De belastingdienst: toezicht op de kinderopvang
Kinderopvang | Ruimte 8 | Eindigt: 16:00
Exploitatieverbod in de kinderopvang, de mogelijkheden nader verkend
Kinderopvang | Ruimte 11 | Eindigt: 16:00
Kinderopvang tussen regels en praktijk
Kinderopvang | Ruimte 6 | Eindigt: 16:00
Kinderopvang Overtuigend communiceren 2: Weerstand! Hoe los je die in drie minuten op?
Kinderopvang | Ruimte 1 | Eindigt: 16:00
Herstelaanbod binnen Toezicht Kinderopvang: de do’s en don’ts
Kinderopvang | Ruimte 2 | Eindigt: 16:00
GGD toezicht voor kwaliteit, kwaliteit van toezicht
Kinderopvang | Ruimte 9 | Eindigt: 16:00
Preventie op identiteitsgebied: wat kunnen we doen achter de schermen van ‘de voorkant’?
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 18 | Eindigt: 16:00
Interventieteam: ‘Van fraude met bijstand tot wapenvondst’
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 15 | Eindigt: 16:00
Is leegstand ook leegstand?
Multidisciplinair handhaven | Ruimte 3 | Eindigt: 16:00
Fraude onderzoek in de WMO en WLZ
Zorg | Ruimte 5 | Eindigt: 16:00
De PGB Risicoscan
Zorg | Ruimte 4 | Eindigt: 16:00
Escape room Zorg
Zorg | Ruimte 16 | Eindigt: 16:00
Toezicht op de kwaliteit en toezicht op de rechtmatigheid: Waarom en hoe brengen we deze bij elkaar in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk ?
Zorg | Ruimte 10 | Eindigt: 16:00
Samen meer effect!
Zorg | Ruimte 19 | Eindigt: 16:00
Robotisering van uw handhaving? Een uitstekend idee!
Algemeen | Ruimte sponsoren | Eindigt: 15:30
Macht en poen, daar is het om te doen
Werk en inkomen | Rabobank Zaal | Eindigt: 16:00
16:15
Plenaire afsluiting
Algemeen | Cateringruimte/ Informatiemarkt | Eindigt: 16:45
16:45
Borrel
Algemeen | Cateringruimte/ Informatiemarkt | Eindigt: 18:00

Legenda

 
Algemeen
 
Kinderopvang
 
Multidisciplinair handhaven
 
Werk en inkomen
 
Zorg
 
Cateringruimte/ Informatiemarkt
Rabobank Zaal
Ruimte 1
Ruimte 2
Ruimte 3
Ruimte 4
Ruimte 5
Ruimte 6
Ruimte 7
Ruimte 8
Ruimte 9
Ruimte 10
Ruimte 11
Ruimte 12
Ruimte 13
Ruimte 14
Ruimte 15
Ruimte 16
Ruimte 17
Ruimte 18
Ruimte 19
Ruimte sponsoren
  09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontvangst
Opening
Ronde 1 deelsessies
100% controle op de collectieve ziektekostenverzekering
Samen Goud: een andere invulling van de tegenprestatie Participatiewet
De rol van het strafrecht bij het handhaven van de inlichtingenplicht Participatiewet
Heeft (potentiële) agressie in de spreekkamer invloed op besluiten?
Voorschoolse educatie in de kinderopvang
Escaperoom kinderopvang
Handhaven op adreskwaliteit, wat levert dat op – lokale baten van LAA
Exploitatieverbod in de kinderopvang, de mogelijkheden nader verkend
Kinderopvang tussen regels en praktijk
Wetenschap over kwaliteit van kinderopvang
Kinderopvang Overtuigend communiceren 1: Bereik een kwalitatief hoogstaande inspectie
GGD toezicht voor kwaliteit, kwaliteit van toezicht
Signalering van misstanden in de wijk op basis van data
Wonen op een vakantiepark: a wicked problem
Ik heb een licht verstandelijke beperking, wie helpt mij?
Versterken samenwerking gemeenten en IKZ(-partners), voor en na verrijking van signalen
Escape room Zorg
Gegevensuitwisseling bij fraudeonderzoek
PGB-vaardigheid toetsen
Samen meer effect!
Macht en poen, daar is het om te doen
FAIR CARE - de inzet van Blockchain en Internet of Things Technologie voor het vastleggen en monitoren van Thuiszorg Diensten
Ronde 2 deelsessies
Onderzoek naar Vermogen in het buitenland
100% controle op de collectieve ziektekostenverzekering
Participatiewet leren van elkaar: goede registraties over misbruik en oneigenlijk gebruik
Samen Goud: een andere invulling van de tegenprestatie Participatiewet
De rol van het strafrecht bij het handhaven van de inlichtingenplicht Participatiewet
Escaperoom kinderopvang
Jurisprudentie kinderopvang
Regierol van de gemeente op de kinderopvang
Kijken naar het pedagogisch klimaat (voor toezichthouders kinderopvang)
Wetenschap over kwaliteit van kinderopvang
Kinderopvang Overtuigend communiceren 2: Weerstand! Hoe los je die in drie minuten op?
Gastouder Opvang: GO live! Sessie 1
Signalering van misstanden in de wijk op basis van data
Integraal denken, sectoraal doen. De praktijk van Vitale Vakantieparken
SyRI: een effectief hulpmiddel in handhaving
Ik heb een licht verstandelijke beperking, wie helpt mij?
Versterken samenwerking gemeenten en IKZ(-partners), voor en na verrijking van signalen
De handen ineen
Escape room Zorg
Justis kan faciliteren bij onderzoek malafide praktijken
Gedragsverandering: omgaan met weerstand
Lunch
Ronde 3 deelsessies
Participatiewet leren van elkaar: goede registraties over misbruik en oneigenlijk gebruik
Wet inburgering: het belang van toezicht en handhaving
Wet overstijgende gegevensdeling in het sociaal domein
Informatie gestuurd handhaven: ga er mee aan de slag
Escaperoom kinderopvang
Jurisprudentie kinderopvang
Kijken naar het pedagogisch klimaat (voor toezichthouders kinderopvang)
Kinderopvang Overtuigend communiceren 1: Bereik een kwalitatief hoogstaande inspectie
Herstelaanbod binnen Toezicht Kinderopvang: de do’s en don’ts
Gastouder Opvang: GO live! Sessie 2
Preventie op identiteitsgebied: wat kunnen we doen achter de schermen van ‘de voorkant’?
Interventieteam: ‘Van fraude met bijstand tot wapenvondst’
Duik in een casus met adviseurs van het RIEC, LAA en KCHN
Fraude onderzoek in de WMO en WLZ
De PGB Risicoscan
Escape room Zorg
Sociale Recherche Twente: best practice
Onderzoek naar Vermogen in het buitenland
Het pedagogisch klimaat uitgelegd voor handhavers kinderopvang
Justis kan faciliteren bij onderzoek malafide praktijken
Virtual Reality ‘Huisbezoek’
Ronde 4 deelsessies
Onderzoek naar Vermogen in het buitenland
Wet inburgering: het belang van toezicht en handhaving
Wet overstijgende gegevensdeling in het sociaal domein
Informatie gestuurd handhaven: ga er mee aan de slag
Escaperoom kinderopvang
De belastingdienst: toezicht op de kinderopvang
Exploitatieverbod in de kinderopvang, de mogelijkheden nader verkend
Kinderopvang tussen regels en praktijk
Kinderopvang Overtuigend communiceren 2: Weerstand! Hoe los je die in drie minuten op?
Herstelaanbod binnen Toezicht Kinderopvang: de do’s en don’ts
GGD toezicht voor kwaliteit, kwaliteit van toezicht
Preventie op identiteitsgebied: wat kunnen we doen achter de schermen van ‘de voorkant’?
Interventieteam: ‘Van fraude met bijstand tot wapenvondst’
Is leegstand ook leegstand?
Fraude onderzoek in de WMO en WLZ
De PGB Risicoscan
Escape room Zorg
Toezicht op de kwaliteit en toezicht op de rechtmatigheid: Waarom en hoe brengen we deze bij elkaar in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk ?
Samen meer effect!
Robotisering van uw handhaving? Een uitstekend idee!
Macht en poen, daar is het om te doen
Plenaire afsluiting
Borrel

Word standhouder

Wilt u de deelnemers aan het congres Handhaving en Naleving vertellen wat u te bieden heeft? Dan is één van de onderstaande mogelijkheden wellicht iets voor u? De organisatie biedt u de mogelijkheid om een stand te nemen en/of een presentatie te houden tijdens het programma.

Mogelijkheden:

Ο  stand
Standruimte van 3x2 meter;
Tafel, twee stoelen en 1 kW stroom;
Toegang twee personen;
Logovermelding op website;
Logovermelding in de congresapp;
Item in goodiebag.

Uw investering bedraagt € 1.250,00 exclusief btw.

Ο  stand + presentatie
Standruimte van 3x2 meter;
Tafel, twee stoelen en 1 kW stroom;
Presentatie 30 minuten;
Toegang twee personen;
Logovermelding op website;
Logovermelding in de congresapp;
Item in goodiebag.

Uw investering bedraagt € 2.000,00 exclusief btw.
Aanmelden voor dit pakket uiterlijk 1 juli 2019.

De toekenning van standplaatsen en indeling van de presentaties wordt gedaan door de inhoudelijke commissie. Indien er veel animo is, kan het voorkomen dat wij uw aanmelding niet kunnen honoreren. U wordt hierover tijdig op de hoogte gesteld. Als u kiest voor een presentatie, verzoeken wij u direct een titel met een korte tekst te mailen.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met beursmanager: Bas Kerkhof.
E-mail: Bas.Kerkhof@VNG.NL
Telefoon: 070-373 8874 of 06-29534735

Onze standhouders

Locatie

Het Congres handhaving en naleving vindt plaats in Orpheus in Apeldoorn.

Orpheus ligt aan de rand van het Apeldoornse stadscentrum en is uitstekend bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met eigen vervoer.

Adresgegevens

Theater Orpheus
Churchillplein 1, 7314 BZ Apeldoorn

Bekijk de routebeschrijving.

Pendelbus

U kunt gebruik maken van de pendelbusservice vanaf NS station Apeldoorn.

Vanaf 08.30 uur staan de pendelbussen tegenover de taxistandplaats klaar om te vertrekken naar Congrescentrum Orpheus en pendelt door tot 10.00 uur. Vanaf 16.30 uur staan de pendelbussen weer gereed om te vertrekken naar Centraal Station Apeldoorn en pendelt door tot 18.30 uur.

Parkeren

Parkeergarage Orpheus
Soerenseweg 10, Apeldoorn 
2 minuten lopen

Parkeergarage Museum Centrum
Roggestraat 133, Apeldoorn
5 minuten lopen

Informatie

Datum

Het congres vindt plaats op donderdag 3 oktober 2019.

Doelgroep

Het congres richt zich op toezichthouders, handhavers, bestuurders, leidinggevenden en beleidsmedewerkers van gemeenten én landelijke ketenpartners. Met sessies op het gebied van kinderopvang, zorg & jeugd, werk & inkomen en multidisciplinair handhaven.

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG en GGD GHOR Nederland. De logistieke organisatie ligt in handen van VNG Congressen.

Deelnamekosten

Aan het congres is een deelnemersbijdrage verbonden.

De deelnemersprijs bedraagt € 195,00 exclusief btw.
Deelnemers vanuit toezicht en handhaving kinderopvang betalen € 90,-.
Voor profit organisaties geldt het tarief van € 399,-.

Deze bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie, thee, lunch en borrel.

Inschrijven

Na afronding van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving.
Een week voorafgaand aan het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.
Inschrijven is uitsluitend mogelijk via het aanmeldformulier op deze website.

Deelname annuleren of wijzigen
U kunt zich voor het congres op 3 oktober 2019 nog kosteloos afmelden tot en met donderdag 19 september 2019. Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door op de link te klikken in uw e-mailbevestiging en uw registratie aan te passen.
Indien annulering na deze data wordt doorgegeven, bent u de deelnamekosten van uw inschrijving verschuldigd. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U geeft de naam van de vervanger per mail door aan vngcongressen@vng.nl.

Privacy

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Informatie

VNG Congressen
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
t. 070 – 373 80 63
e. vngcongressen@vng.nl

Terugblik

De eerste editie in 2017 werd bezocht door maar liefst 750 collega’s uit de wereld van toezicht en handhaving binnen het sociaal domein. Zie hieronder voor een sfeerimpressie.

Klik hier voor uitgebreidere terugblik.