Congres Handhaving en Naleving

Dinsdag 31 oktober 2017
’s-Hertogenbosch

Ons sociaal domein; dat willen we handhaven! Meeveranderen met een domein in beweging

Congres Handhaving en Naleving
Dinsdag 31 oktober 2017
’s-Hertogenbosch
Ons sociaal domein; dat willen we handhaven! Meeveranderen met een domein in beweging
Congres Handhaving en Naleving
Dinsdag 31 oktober 2017
’s-Hertogenbosch
Ons sociaal domein; dat willen we handhaven! Meeveranderen met een domein in beweging
Congres Handhaving en Naleving
Dinsdag 31 oktober 2017
’s-Hertogenbosch
Ons sociaal domein; dat willen we handhaven! Meeveranderen met een domein in beweging
VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Doelstelling

Alles over handhaving

Wat speelt er allemaal op het gebied van handhaving in het sociaal domein? Wat zijn de recente ontwikkelingen? Met welke partijen kunt u samenwerken? En hoe kunt u uw eigen professionaliteit verder versterken?

Om deze en andere vragen voor u te beantwoorden organiseert het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving – samen met een aantal ketenpartners – een groot Congres Handhaving en Naleving. We bieden een volledig dagprogramma op het gebied van kinderopvang, Wmo en Jeugdwet, Participatiewet, multidisciplinair handhaven en de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Bent u als bestuurder, leidinggevende, beleidsmedewerker of uitvoerend medewerker actief op een of meer van deze terreinen? Kom dan op dinsdag 31 oktober 2017 naar dit unieke congres.

Wat kunt u verwachten?

Het programma duurt van 09.15 tot 17.15 uur. Met meer dan 40 sessies in verschillende zalen is er voor elk wat wils. In iedere zaal gaat het net even anders. U kunt deelnemen aan debatten, een creatieve training volgen of in gesprek gaan over een best practice. Natuurlijk ontmoet u daarbij collega’s en vertegenwoordigers van diverse landelijke partijen. 

Niks is verplicht, alles mag. U kunt zelfs op de dag zelf nog kijken wat u interessant lijkt en desgewenst uw programma bijstellen. In het programma vindt u de inhoud en de tijden van de verschillende sessies.

Achtergrond

Waarom een handhavingscongres?

Het Nederlandse sociale stelsel behoort tot een van de beste ter wereld en draagt bij aan een menswaardige maatschappij. Toch staat dit stelsel onder druk. Er zijn in toenemende mate spanningen tussen enerzijds de solidariteitsgedachte en anderzijds de zelfredzaamheid. Daarnaast veranderden de verantwoordelijkheden door de decentralisaties. Gemeenten zijn druk bezig om de dienstverlening aan de burger opnieuw, integraal in te richten. Dat brengt ook vragen met zich mee voor handhaving.

Hoe geven we handhaving de plek die nodig is om de integrale dienstverlening waar te maken? Welke plek is dat eigenlijk? En hoe komen we daar? Hoe vinden we de juiste balans tussen rechten en plichten zodat publiek geld daar terechtkomt waarvoor het is bedoeld? Op dit congres werken we samen aan een antwoord op onder meer deze vragen.

Die antwoorden zijn nodig. Sinds de decentralisaties werken gemeenten hard aan de continuïteit van zorg en dienstverlening aan burgers. Toezicht, handhaving en de integratie hiervan in de dienstverlening, kregen daardoor minder aandacht. Dit congres – met als ondertitel ‘Ons sociaal domein; dat willen we handhaven!’ – is het startschot voor een inhaalslag.

Omdat er veel overheidsinstanties zijn betrokken bij toezicht en handhaving in het sociaal domein, organiseren we dit congres samen met hen. Dit biedt de garantie dat alle onderdelen van het domein aan bod komen. We leggen verbindingen waar mogelijk. Vanuit het perspectief van integrale dienstverlening kijken we – samen met u – naar recente en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van toezicht, handhaving en naleving.

Twitter mee

Volg ons op twitter.
Een bericht twitteren? Gebruik de hashtag #handhaving2017

Werkvormen

Leer van elkaar, ga met elkaar in debat of laat u op de hoogte brengen van de laatste actualiteiten. De aanpak en beleving van iedere sessie in elke zaal is anders. De workshops worden in verschillende werkvormen aangeboden. Deze vindt u in de linkerkolom van het programma.

Het gaat om de volgende werkvormen:

Werkvormen

De duur van alle sessies is 60 minuten.

Thematafels 
In het ochtenddeel kunt u aansluiten bij de pilot van uw keuze. De tafels zijn ingericht voor maximaal 8 personen. Na 30 minuten wordt er gewisseld. U wordt op de hoogte gebracht over twee pilots.
In het middag deel wordt iedere sessie één pilot behandeld en kunt u aan de tafels luisteren en meepraten over de onderwerpen die daarop aansluitend worden behandeld.

Vaardigheden
In deze sessie kunt u uw vaardigheden trainen. Professionals worden ingezet om hierbij te helpen.

Het debat
In deze sessie vinden interactieve debatten tussen experts en publiek plaats onder leiding van een professionele debatleider. Is het publiek het eens of oneens met de spreker? Tijdens het debat worden de deelnemers actief betrokken. Er worden stellingen voorgelegd aan 1 of meerdere sprekers en aan het publiek. Er volgt een debat met de sprekers en de zaal. 

Rondom 10
De presentator voert discussie met de mensen in het publiek naar aanleiding van een stelling die veelal aansluit bij de actualiteit. Er worden ook een aantal sprekers actief uitgenodigd die dagelijks met het te behandelen onderwerp te maken hebben. De presentator stelt vragen aan één of meerde personen en treedt vervolgens op als debatleider.

De verdieping
In een sessie van 60 minuten maakt u in ‘De verdieping’ kennis met deskundigen op het vakgebied, die komen praten over vernieuwing, best practices en meer!

Interactieve presentaties
De sessie wordt afgetrapt met een presentatie. Daarna gaan de deelnemers op interactieve manier met elkaar aan de slag of in gesprek.

Persoonlijke verhalen
Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar een individueel verhaal raakt vaak dieper. In dit paviljoen worden persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ervaringsdeskundige, professional, rechter of officier van justitie is, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of ander attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke verhaal.

De Casustraining
Ga met elkaar in gesprek over handhaving op een concrete casus.
Wat zijn de (on-)mogelijkheden? Welke aanpak past? De sessieleider heeft casuïstiek meegenomen die besproken kan worden. Maar er is ook ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

De basis
In deze zaal worden de basisbeginselen besproken van handhaving en naleving. Bent u net begonnen of zijn er onderwerpen waar u niet helemaal in thuis bent? Laat u snel op de hoogte brengen van wát u moet weten.

Kringgesprek
Met een klein groepje gaat u echt met elkaar in gesprek over een bepaald onderwerp of thema. Ideeën uitwisselen en sparren! Daar is tijdens het kringgesprek zeker ruimte voor.

De Toppers
De ‘Topper’ geeft de presentatie, daarna is er tijd voor de deelnemers om vragen te stellen. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van de presentatie.

Het filmhuis handhaven
Er worden verschillende video’s en films getoond die raken aan de veranderingen op gebied van Handhaving en naleving. Onder begeleiding van een professionele dagvoorzitter, leiden de filmmakers en/of opdrachtgevers de film in en gaan graag met u in discussie over het getoonde materiaal. 

Aan de slag met ICT
Een interactieve workshop waarbij op groot scherm een applicatie wordt getoond. Er wordt direct met de deelnemers gekeken wat de nieuwe mogelijkheid zijn én hoe deze applicatie antwoord geeft op vragen. In de workshop verkennen we waar u tegenaan loopt en welke oplossingen er zijn.

College Tour
Een gesprek tussen het publiek en gasten. College Tour is geïnspireerd op Amerikaanse townhall meetings, bijeenkomsten waar burgers de kans krijgen om presidentskandidaten het hemd van het lijf te vragen over zaken die hen bezig houden. Dit concept vormt ook hier de basis. We hopen op een zaal vol nieuwsgierige specialisten die onder leiding van een debatleider in gesprek gaan met de gasten op het podium.

Pecha Kucha
Pecha Kucha is oorspronkelijk bedacht door een architectenechtpaar die snel een compleet verhaal moesten neerzetten bij potentiele opdrachtgevers. Geen saaie powerpoint met veel tekst, maar pakkende beeldende slides in een vlot tempo. Dit dwingt de spreker om ‘to the point’ in 20X20 seconden (6 min. 40 ) een verhaal neer te zetten dat stáát. Na afloop is er 5 minuten tijd voor vragen en discussie. In deze sessie komen per blok meerdere partijen aan de beurt.

Locatie

Het congres Handhaving en Naleving vindt plaats op dinsdag 31 oktober in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Adres

Oude Engelenseweg 1, 5222 AA 's-Hertogenbosch.

Parkeren

1931 beschikt over ruime parkeergelegenheid. Parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Openbaar vervoer

1931 bevindt zich op ongeveer 10 minuten loopafstand van Centraal Station 's-Hertogenbosch.

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven voor het congres Handhaving en Naleving is uitsluitend mogelijk via het inschrijfformulier.

Doelgroep

Het programma richt zich op bestuurders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en medewerkers vanuit de uitvoering van zowel gemeenten, GGD als keten- en kennisketenpartners.

Door wie?

Het congres wordt in samenwerking met diverse ketenpartners georganiseerd door het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving. De logistieke organisatie ligt in handen van VNG Congressen.

Deelnemersbijdrage

Aan het congres is een deelnemersbijdrage verbonden. De deelnemersprijs bedraagt € 195,00 exclusief btw en is inclusief koffie, thee en lunch. In verband met sponsoring vanuit ketenpartners zullen er voor specifieke doelgroepen kortingen van toepassing zijn, dit wordt later bekend gemaakt.

Bescherming persoonsgegevens

Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens op 24 juli 2002, meldingsnummer m-1026707.

Annuleren of wijzigen

Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door op de link in uw e-mailbevestiging te klikken en uw registratie aan te passen.
Tot en met 16 oktober kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Indien annulering na 16 oktober wordt doorgegeven, bent u de deelnamekosten van uw inschrijving verschuldigd. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U geeft de naam van de vervanger, via een e-mail, door aan vngcongressen@vng.nl.

Twitter

Volg ons op twitter.
Een bericht twitteren? Gebruik de hashtag #handhaving2017

Contact

Heeft u vragen over het congres Handhaving en Naleving of over uw inschrijving?
Neem dan contact met ons op via vngcongressen@vng.nl / 070 - 373 84 58.

Sponsoren

Wilt u de deelnemers aan het congres Handhaving en Naleving vertellen wat u te bieden heeft? Dan is één van de sponsorpakketten wellicht iets voor u? De organisatie biedt u de mogelijkheid om een stand te nemen en/of een presentatie te houden tijdens een workshop.

Sponsorpakketten:

Stand
- Standruimte van 3x2 meter;
- tafel, twee stoelen en 1 kW stroom;
- toegang twee personen;
- logovermelding op website;
- logovermelding sponsorpagina congreskrant;
- Uw investering bedraagt € 1.000,00 exclusief btw.

Stand + presentatie
- Standruimte van 3x2 meter;
- tafel, twee stoelen en 1 kW stroom;
- Presentatie 30 minuten;
- toegang twee personen;
- logovermelding op website;
- logovermelding sponsorpagina congreskrant;
- Uw investering bedraagt € 2.000,00 exclusief btw.
- Aanmelden uiterlijk 31 augustus 2017.


Om u direct in te schrijven, gaat u naar het inschrijfformulier.

De toekenning van standplaatsen en indeling van de workshops wordt gedaan door de inhoudelijke commissie. Indien er veel animo is, kan het voorkomen dat wij uw aanmelding niet kunnen honoreren. U wordt hierover tijdig op de hoogte gesteld.

Meer informatie

Heeft u interesse? Neem dan contact op met beursmanager Bas Kerkhof.
E-mail: bas.kerkhof@vng.nl
Telefoon: 070 -373 88 74 of 06 - 29 53 47 35